Grondslag bouwleges

Advies over het controleren van de legesgrondslag

IGG Bointon de Groot is de laatste jaren actief bezig met het ontwikkelen van kostenmodellen op basis van standaard gebouwtypen. Bij een gemeente kan er bij een bouwaanvraag de behoefte ontstaan om een nauwkeurigere berekening van de opgegeven bouwkosten te vragen. IGG kan als bouwkostenadviesbureau invulling geven aan deze vraagstelling, zonder als extra partij in het ontwerpteam betrokken te worden. De advieswerkzaamheden zijn onderverdeeld in twee adviestypen:

Quickscan
Een raming op basis van NEN 2634, niveau 2. Bij deze controle bepaalt IGG de belangrijkste hoeveelheden van het object, waarna door middel van een systeem met referentieprojecten en elementprijzen de bouwkosten worden bepaald. Daarnaast worden specifieke kostenbepalende elementen van het ontwerp meegenomen in de raming (zoals: constructietype, bijzondere dakrandconstructie, vliesgevel e.d.). (RETOUR BINNNEN 5 WERKDAGEN)

Raming
Een raming op basis van NEN 2634, niveau 3. Bij deze controle bepaalt IGG vanuit een uittrekstaat de hoeveelheden van de verschillende elementen waaruit het object bestaat. De hoeveelheden zullen aan eenheidsprijzen worden gekoppeld in een elementenraming op basis waarvan de bouwkosten worden bepaald.
(RETOUR BINNNEN 10 WERKDAGEN)

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Uw contactpersoon is: ir. A.S. (Arno) Vonk.
Telefoon: 070-5145420 email: a.vonk@igg.nl