Welkom bij Bouwleges

Met Bouwleges.nl kunt u de legestarieven van alle gemeenten berekenen. Met een abonnement heeft u tevens direct de beschikking over de legesverordeningen en de belangrijkste jurisprudentie die wij voor u hebben geseleceerd.

Bereken bouwleges

BimCalc

Jurisprudentie

Met Bouwleges.nl heeft u de beschikking over de meest relevante en actuele jurisprudentie.

Jurisprudentie

Koppeling binnen Revit

Advies

De adviseurs van IGG assisteren gemeenten bij bezwaar- en beroepszaken. IGG adviseerd over de juistheid van de grondslag en zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Advies

GWW Kengetallen

Kostendekkenheidsonderzoek

Bouwleges.nl heeft een uitgebreid scala aan modellen om de kostendekkendheidsonderzoek voor de gemeente uit te voeren.

Kostendekkenheidsonderzoek

Indexcijfers

BouwkostenKompas

Bekijk ook alle bouwkosteninformatie in boekvorm en online via Bouwkostenkompas.nl

Bekijk het Bouwkostenkompas

Bouwkostenkompas

IGG Bouweconomie

Heeft u verder advies nodig van een kostendeskundige of een economisch adviseur voor uw bouwprojecten. Neem dan contact op met IGG Bointon de Groot.

IGG Bouweconomie

Adviesdienst
1 2 3 4 5 6

Bouwleges.nl

Legestarieven en kostendekkendheid

Bouwleges.nl analyseert jaarlijks de legestarieven van alle Nederlandse gemeenten. Met de legestarieven maakt bouwleges.nl vergelijkingen tussen de tarieven en publiceerd deze in overzichtelijke rapportages.

U kunt als gebruiker van deze website gratis de basistarieven voor een omgevingsvergunning binnen uw gemeente uitrekenen.

Bouwleges.nl doet tevens onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke legesverordeningen. Bouwleges analyseerd de kostenstructuur van de gemeente en brengt de de verwachte opbrengsten in kaart. Bouwleges geeft advies over de opbouw van de kostenstructuur.

Bereken hier uw leges

Producten

 • Calculeer uw legestarief

  Met Bouwleges.nl kunt u voor een aanvraag van een omgevingsvergunning gratis de basis legestarieven doorrekenen. Met deze berekening kunt de zien of uw gemeente de juiste tarieven in rekening brengt.

  Calculeer uw legestarief

 • Kostendekkendheidsonderzoek

  Met het kostendekkenheidsonderzoek brengt Bouwleges.nl de kostendekkendheid van de gemeentelijke legesverordening in kaart.

  Meer over het kostendekkendheidsonderzoek

 • Analyses tarieven

  Jaarlijks analyseert bouwleges.nl de tarieven van de legesverordening van de verschillende gemeenten. De tarieven worden onderling vergeleken en bouwleges.nl rapporteerd deze verschillen in verschillende rapportages op landelijk en provinciaal niveau.

  Bekijk hier de rapportages

Gemiddelde tarieven

Periode:2007 - 2022
% van bouwkosten excl. btw

Bovenstaande grafiek geeft de gewogen gemiddelde legestarieven over de verschillende jaren. Het tarief is uitgedrukt in een percentage over de bouwsom (excl. btw).

Klik hier voor meer analyses