Disclaimer

Alle informatie die vermeld staat in de producten zijn onderbouwd m.b.v. specifieke begrotingen. De begrotingen zijn opgesteld vanuit de kennis en evrvaring van IGG Bouweconomie, Den Haag. Van de meeste onderbouwingen is een samenvatting in te zien via de internetdienst.

De website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld; evenwel kan de maker van de website op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De maker aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze website wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar de getallen te interpreteren en te vertalen naar het gewenste project. Toetsing van de gebruikte informatie door professionals aangeraden.

CalcSoft BV hanteert Algemene Voorwaarden voor alle producten. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten met CalcSoft BV.