Webwinkel

Bouwleges

Abonnement bouwleges.nl
Met een abonnement heeft u toegang tot de kostbare informatie die bouwleges.nl ter beschikking heeft. Met bouwleges.nl heeft u de beschikking over:

- Groot aantal doorrekenen van de legestarieven;
- Direct downloaden legesverordening;
- Inzicht in de meest recente jurisprudentie;
- Diverse analyses van de legestarieven.

Verkorte analyse gemeente
In de verkorte analyse gemeente worden de tarieven van de gemeente vergeleken met de landelijke en provinciale gemiddelde tarieven.

Tevens wordt gekeken in hoeverre de tarieven een degressief karakter hebben.

Een verkorte analyse kan een eerste indruk geven in hoeverre de gemeente voldoet aan een kostendekkend en redelijk tarief.

Landelijk Onderzoeksrapport Legestarieven
In dit onderzoek worden de legestarieven van alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Met deze rapportage krijgt u inzicht of uw gemeente relatief duur of goedkoop is m.b.t. vergelijkbare gemeenten, een eerste stap naar een correcte kostendekkendheid.

Samenvatting landelijk onderzoeksrapport
Samenvatting van het landelijk onderzoeksrapport.

In dit onderzoek worden de legestarieven van alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken. Met deze rapportage krijgt u inzicht of uw gemeente relatief duur of goedkoop is m.b.t. vergelijkbare gemeenten, een eerste stap naar een correcte kostendekkendheid.

Gemeentevergelijking
In dit onderzoek worden de legestarieven van een specifieke gemeente vergeleken met de tarieven van 10 omliggende gemeenten en 10 gemeenten met een verglijkbaar inwonersaantal en de landelijke en provinciale gemiddelden.

Met deze rapportage krijgt u inzicht of uw gemeente relatief duur of goedkoop is m.b.t. vergelijkbare gemeenten, een eerste stap naar een correcte kostendekkendheid.

Juridische houdbaarheid
Indien de legesverordening van de gemeente juridisch niet goed onderbouwd is loopt de gemeente grote risico's in ongewenste rechtsprocedures terecht te komen. De rechterlijke macht kijkt hierbij niet alleen naar de hoogte van de legestarieven, maar met name naar de opbouw van de legesverordening. Naast de algemene onderzoeken m.b.t. de hoogten van de legestarieven in Nederland, voert Bouwleges.nl op verzoek een specifiek onderzoek uit naar de opbouw van de legesverordening en analyseert daarbij de juridische houdbaarheid.

Kostendekkendheidsonderzoek
Bij de bepaling van de legestarieven dient de gemeente rekening te houden met de kostendekkendheid. De tarieven van de dienstverlening moeten in verhouding staan met de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van deze diensten. Tijdens een rechtszaak zal de rechterlijke macht te allen tijde vragen naar de onderbouwing van deze kostendekkendheid.

Bouwleges.nl helpt gemeenten bij het opstellen, berekenen en het jaarlijks herijken van een kostendekkendheidsmodel. Dit model kan worden opgesteld voor alleen de bouwgerelateerde leges of voor de gehele legesverordening.

Aangezien de werkzaamheden specifiek voor een gemeente worden uitgevoerd, betreft dit maatwerkoplossingen. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met:
Jeroen de Wilde of Arno Vonk


Uw winkelwagen

Er zitten momenteel geen items in uw winkelwagen.

 

 

Klantenservice

Neem gerust contact met ons op
telefoonnummer: 070-5145420
op werkdagen 9:00-17:00