Kostendekkenheidsonderzoek

Geen eenvoudige opgave

Een gemeente mag bij het bepalen van de legestarieven geen winst begroten om “gaten” in de algemene begroting op te vangen. Iemand die een bouwaanvraag indient vraag een individuele dienst van de gemeenten, hij hoeft dan alleen een vergoeding te betalen om deze individuele dienst mogelijk te maken. Doordat de gemeente ook altijd een publiek dienende taak heeft is het vaak moeilijk om een exact onderscheid te maken tussen kosten behorende aan de individuele en de publieke taak. Voor het bepalen van de tarieven moet hierin een onderscheid worden gemaakt.

Bij de bepaling van de legestarieven dient de gemeente rekening te houden met de kostendekkendheid. De tarieven van de dienstverlening moeten in verhouding staan met de kosten die de gemeente maakt bij de uitvoering van deze diensten. Tijdens een rechtszaak zal de rechterlijke macht te allen tijde vragen naar de onderbouwing van deze kostendekkendheid.

Bouwleges.nl helpt gemeenten bij het opstellen, berekenen en het jaarlijks herijken van een kostendekkendheidsmodel. Dit model kan worden opgesteld voor alleen de bouwgerelateerde leges of voor de gehele legesverordening.

Bestel het onderzoek via onze webshop

Neem voor meer informatie over het kostendekkenheidsonderzoek op met Arno Vonk, 070-5145420.