Analyse legestarieven

Gewogen landelijk gemiddelde

In de onderstaande grafiek zijn voor de periode 2007 tot heden de gemiddelde legestarieven weergegeven.